Hjelp - Redigeringsguide og regler

Er det fortsatt noe du lurer på, eller av andre grunner ønsker du å komme i kontakt med KnipsKnips, klikk her.

Strukturering av sendinger og sendingsinnhold

Redigering av sending er strukturert kronologisk.

Man legger til nye stikk ved å klikke «Legg til nytt stikk» nederst på siden. Stikkene må fylles med innhold, som f.eks. en samtale og en episode av en fast post.

For å legge til innhold i et stikk klikker man på «Legg til innhold» i det respektive stikket og velger ønsket kategori, en ev. post- eller innslagserie, og trykker «Legg til». Hvis innholdet ikke dukker opp umiddelbart, prøv å oppdater siden (F5), men husk å lagre ulagrede skjemaer først.

Stikk

KnipsKnips sorterer innhold etter stikk. Et stikk begynner og slutter med musikk, og varer i alt fra 2 til 10 minutter. En vanlig 2 timers sending har vanligvis 10 eller 11 stikk.

Stikkinnhold

Stikkinnholdet er den informasjonen som lagres i hvert stikk. Alle poster, spalter og innslag må lagres, men når det gjelder f.eks. samtaler kan dette variere litt ut ifra hvor lengden.

Ett stikk kan ha én samtale, eller 3 samtaler og en post, det avhenger veldig fra stikk til stikk.

Episoder av poster og spalter

For enkelthets skyld blir det ikke skilt mellom poster og spalter på KnipsKnips. Noen steder kan det spalter derfor være referert til som poster.

Ulike poster har ulike redigeringsverktøy. Er du usikker på hva som skal fylles inn hvor kan du se på hva som har blitt gjort i andre sendinger. Typiske elementer er hvem ledet posten, hvem vant, hva var innholdet, hvem sendte inn, osv.

Fordi poster må tildeles egne verktøy er det ikke mulig å legge til nye postserier uten videre. Hvis du ønsker å registrere sendinger i en periode hvor postseriene mangler, ta kontakt.

Episoder av innslag

Innslag (sketsjer) tar vanligvis opp et helt stikk, og har kun redigeringsverktøy for roller.

Samtaler

Alle kjenner Radioresepsjonen-samtalene, og for å gjøre det lettere å dokumentere hva som har blitt omtalt, og lettere å finne (igjen) sendinger hvor de snakket om noe er det greit å registrere flest mulig samtaler.

Samtalene bør ha et visst omfang, og ikke bare være noen bisetninger. Nøl likevel ikke med å registere en ekstra samtale. Husk at de fleste samtalene forekommer i de første stikkene, så registrer selv om du føler det blir veldig mye.

Det bør være mulig å forstå hva samtalene omhandler ved kun å lese beskrivelsen, og som regel kan det også være greit å skrive ned hva de kommer fram til, og ikke bare at de «snakket om is».

En god beskrivelse er en hvor det er mulig å lete opp samtalen flere år i fremtiden hvis man kun husker tema, og ikke når det ble sendt.

Anmeldelser

Hovedpoenget med anmeldelsene er å skrive ned hva resepsjonistene mener om f.eks. et teaterstykke, en film, en sang eller en restaurant, selv om det bare er noen korte setninger.

Anmeldelsene kan ofte blandes litt med samtalene, mens de omtaler f.eks. musikk. Hvis samtaleemnet er stort kan det være greit å opprette ett samtaleelement og ett anmeldelseelement, og skille innholdet deretter.

Et annet «problem» kan være at objektet som omtales har blitt omtalt tidligere. Hvis det er registrert mange anmeldelser av samme person og objekt og en ny anmeldelse ikke tilfører ny informasjon eller argumentasjon er det ikke nødvendig å registrere det. I slike tilfeller er det de eldste anmedlelsene som er ønsket å ta vare på.

Løfter

Løftene er få, men ofte kan det være interessant å se tilbake på hva de har sagt at de vil gjøre.

Løftene kan ofte være ment spøkefullt, og de mest usaklige spøkene kan utelates fra løfter. Det er likevel ikke slik at løftene må tas 100% seriøst. Hvis Tore lover å stille opp i en reklamekampanje om de tar kontakt eller krysse Norge på sykkel dersom x (med en seriøs tone) så skal det registreres til tross for at det åpenbart kan være tull.

Objekter

Objektene er meget fleksible, og representerer det meste man kan omtale. Med andre ord kan det være et objekt for kaffe, et annet for filosofi, et tredje for Adolf Hitler, og et fjerde for datteren til Tore.

Objektene benyttes til å samle omtale av ulike temaer, personer eller gjenstander på egne sider slik at det er lettere å finne igjen når noe blir omtalt. For mer informasjon om hvorfor og hvordan dette gjøres, se «Tagging og referanser».

Tagging og referanser

Tagging er viktig, fordi det gjør det mulig å samle alle poster, samtaler, innslag, osv. som omhandler ett tema på én side, slik at man i fremtiden kan lete opp sendinger hvor Radioresepsjonen har diskutert f.eks. spaghetti bolognese. Det er bedre å tagge for mye enn for lite, men det er ikke nødvendig å tagge noe med et objekt som kun er nevnt i en bisetning uten å ha noen relevans til resten.

I sendingsinnhold blir taggene kategorisert som «øvrige tagger». Dette er fordi det går an å gjøre referanser i teksten (noe som foretrekkes). Hvis det er referert til et objekt i teksten skal det ikke legges til en tag.

Tagging

Det meste kan tagges, inkl. alt postinnhold og media-filer. Man legger til en tag ved å klikke [Legg til tag], og fjerner ved å klikke på krysset som dukker om når man holder musepekeren over et navn.

Objekter og personer som er referert til i teksten (se Referanser) skal ikke tagges. På samme måte må du huske å legge til en tag dersom du endrer på teksten slik at referansen må fjernes (så lenge referansen var relevant).

Personer fra Radioresepsjonen-tag

Personer fra Radioresepsjonen inkluderer kun personer som har medvirket på lufta. Alle andre personer skal registreres som objekter i kategorien «personer».

Objekt-tag

Objekter er først og fremst fysiske gjenstander, produkter, personer, o.l., men det kan også benyttes til å registrere temaer, som idretter, aktiviteter og lignende.

Dersom det er snakk om noe abstrakt som ikke passer inn med de andre objektene, bør stikkord brukes.

Stikkord

Som stikkord kan man hver gang skrive inn et ønsket ord/kort setning, og har sånnsett mer til felles med tradisjonell tagging. Stikkord skal ikke benyttes til å registrere ting som kan inkluderes i objekter. Objektene er alltid foretrukket, og stikkord er mer en «fail safe» for å sikre at alt kan registreres.

Stikkordene kan være abstrakte ting, generaliseringer, sitat eller spesielle ord (som blir lagt vekt på eller på annen måte kan være relevant å finne igjen senere). Husk at stikkordene skal vært korte. Det er bedre å skrive «gå pesto» enn «tore går pesto for å unngå å bli fanget» (alt for langt).

Prøv å benytte stikkord som har blitt benyttet tidligere, dvs. samme skrivemåte. «tore sint», «tore blir sint», «tore blir sinna», og «tore klikker» har samme betydning, men for å samle referanser til når Tore blir sint på én side må man benytte samme skrivemåte. I dette tilfellet finnes det et eksisterende stikkord med navnet Tore blir sint

Andre eksempler på stikkord er feil på nese og underbuksehumor

Referanser

{{6}} Objektet P3morgen
{{person|6}} Personen Asbjørn Slettemark
{{innslag|6}} Innslagserien Justin Bibel
{{post|6}} Postserien Radioresepsjonens internasjonale vintest
{{nyhet|6}} Nyhetsartikkelen Tore Sagen og Live Nelvik er blitt foreldre
{{sending|14.05.2012}} Sendingen fra 14. mai 2012

For å legge til en referanse til et objekt i teksten kan man skrive f.eks. {{207}}, noe som vil gi en link til siden for objektet «agurk». I enkelte sammenhenger kan det være greit å gi linken et annet navn. Agurk er ikke et egennavn, og har derfor liten forbokstav. Står agurk først i en setning er du nødt til å skrive {{207|Agurk}} for å gi et nytt navn til linken, slik at ordet vises med stor forbokstav.

Det går også an å linke til andre sider enn objekter. {{person|1}} linker til Steinar, {{nyhet|18}} leder til nyhetsartikkelen «Fornøyelig mafia». {{sending|02.01.2006}} linker til Radioresepsjonen-sendingen fra 2. januar 2006. Hvis sendingen ikke har blitt opprettet enda vil linken først bli synlig når sendingen blir opprettet. Man kan linke til postserier og innslagserier på samme måte, ved å skrive f.eks. {{post|3}} eller {{innslag|7}}.

Finne objekt-id raskt

De fleste skjemaer er utstyrt med et script som kjøres når du begynner en tag (skriver {{). I det feltet som kommer opp er det mulig å søke på ord (de må være registrert fra før. Skriv inn tekst og forslag vil komme opp. «agu» vil vise «agurk». Klikk på ordet og {{207}} settes automatisk inn i teksten der pekeren sto/står.

Bilder

Bilder av Radioresepsjonen, Bjarte, Steinar og Tore kan være «hva som helst». Gjester, vikarer, o.l. kan ikke det. Bilder hvor de er sammen med Radioresepsjonen kan alltid lastes opp. Ellers er det kun tillatt å laste opp et profilbilde dersom det ikke eksisterer noen passende bilder hvor de er sammen med Radioresepsjonen.

Ulike utsnitt av eksisterende bilder skal (i utgangspunktet) ikke lastes opp. Unntak kan gjøres dersom det er en god grunn til det.

Husk å legge ved informasjon om opphav til bildet/fotograf.

Lyd/video-klipp

Det kommer til å bli flere tusen klipp her etter hvert, derfor er det viktig at opplastede klipp har bedre titler enn «Tore blir sint». De må være mer spesifikke enn som så. Ser du et klipp med en vag tittel, så hør gjerne på, og gi det en tydeligere tittel.

Ikke last opp innslag, poster og spalter

Innslag (sketsjer) og hele poster og spalter er reservert til KnipsKnips sin YouTube-konto. Ikke last opp Stavmikser, Datasupport eller lignende. Dette er fordi det er ønsket å ha full kontroll over hva som er tilgjengelig slik at seriene i større grad kan bli komplette, og at det ikke plutselig blir slettet fra YouTube.

Utdrag og kompilasjoner tillatt

Det er tillatt å laste opp utdrag fra poster og spalter, som et interessant dilemma, en prat fra Postkassen, osv. Det er også tillatt å lage kompilasjoner med alt mulig rart i, inkl. «Best of Suphaporn» e.l., om man ønsker det. Husk på tittel her også. «Best of Radioresepsjonen» er ikke en god tittel, da den ikke er spesifikk nok. 50 klipp merket «Best of Radioresepsjonen» er umulig å finne fram i.

Nyhetsarkiv

Alle artikler som omhandler Radioresepsjonen kan legges til i arkivet. Det skal aldri endres på noe av teksten som legges inn, og det skal alltid være informasjon om forfatter, utgiver og dato, slik at det skal være mulig å finne igjen for andre. URL skal også legges ved dersom artikkelen er fra Internett.

En annen kategori for nyhetsartikler er artikler som ikke omhandler Radioresepsjonen, Steinar, Tore eller Bjarte. Dette er avisartikler som blir diskutert Radioresepsjonen, og må derfor være referert til for å være gyldig. Her kan man legge til artikler som diskuteres i Current Affairs, ellers andre steder i programmet. For å referere til en nyhetsartikkel kan man skrive f.eks. {{nyhet|41}}.

Skjult tekst

Noen artikler har skjult brødteksten (med unntak av en introduksjon). Vanlige brukere kan ikke bestemme hva som skjules, og dette vil gjøres av en moderator.

Regler for hva som skjules er artikler som er tilgjengelig fra en ekstern lenke, og lengre intervjuer og reportasjer som er tilgjengelig i f.eks. Aftenposten eAvis og BuyAndRead.

Vandalisme og gjøning

KnipsKnips skal ha mest mulig nøytrale beskrivelser av innholdet i Radioresepsjonen, og kun registreres med faktisk innhold.

Det er nulltolleranse for vandalisme og registrering av tull (Tore er Lommemannen), og kontoer som benyttes til dette vil bli permanent sperret.